Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)


Zelf bepalen hoe u wilt wonen? Dat kan met CPO. En wij regelen het voor u. Collectief particulier opdrachtgeverschap is een manier van bouwen waarbij u in een groep gezamenlijk (collectief) woningen voor eigen gebruik laat bouwen. De grootte van een groep kan uiteenlopen tot een aantal rijwoningen tot een hele woonwijk.

 

Wat zijn de voordelen van CPO?

Goedkoper bouwen

De stichtingskosten van CPO woningen liggen vrijwel altijd lager dan soortgelijke woningen in de markt. Zo kan een groep profiteren van schaalvoordelen en zit er geen projectontwikkelaar tussen die een winst/risico marge doorrekent.

Keuzevrijheid ontwerp

Doordat u zelf ontwikkeld bepaalt u zelf mee hoe de woning eruit komt te zien. Ook kan van te voren al nagedacht worden over de woonlasten die u in de toekomst zou willen hebben op bijvoorbeeld het gebied van duurzame materialen en energie.

Eigen inbreng woonomgeving

Een CPO groep kan vaak zelf invloed uitoefenen op het ontwerp van de openbare ruimte en zich inspannen om bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin of voorziening (werkruimte of ontmoetingsplaats) te realiseren.

Subsidies

Sommige provincies willen de ontwikkeling van CPO projecten stimuleren. Om het voorbereidingstraject deels te kunnen financieren hebben zijn zij subsidies of renteloze leningen beschikbaar gesteld, waardoor u deze kosten niet meer zelf hoeft voor te financieren.

Kwaliteit

Doordat u zelf in belangrijke mate een rol speelt wat er wordt gebouwd is de kwaliteit vaak hoger dan van de traditionele nieuwbouwwoningmarkt, waar een ontwikkelaar bezuinigd om meer winsten te kunnen behalen.

 

Wat doet Timek voor u bij CPO?

Timek ontzorgt met haar ervaring in ontwikkeling de organisatie en coördinatie van uw CPO project. Timek vervult voor een CPO groep de rol van een onafhankelijke procesbegeleider.

Professionele begeleiding is nodig om een CPO groep bij te staan in bijvoorbeeld het maken van keuzes, regelen van financiering, zoeken naar bouwlocaties, wijzigen van bestemmingsplan, maken van het ontwerp, gereedmaken van stukken voor vergunning, het berekenen van de bouwkosten of het bewaken van het budget.

Timek heeft reeds ervaring in het opzetten en begeleiden van CPO projecten. De visie van Timek is simpel, u geeft aan wat u wilt en brengt uw budget in beeld. Timek regelt de rest.

Graag nodigen we u uit voor een vrijblijvend gesprek om u meer te vertellen over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Maak een afspraak via de contactpagina.