Als u wilt bouwen, verbouwen of uitbreiden en uw plannen passen niet binnen het bestemmingsplan, kunt u in bepaalde gevallen van de gemeente ontheffing krijgen van de bepalingen in het bestemmingsplan. Als uw bouwplannen niet passen binnen het bestemmingsplan en u vraagt een bouwvergunning aan, dan verzoekt u automatisch om ontheffing van het bestemmingsplan.

U kunt de gemeente ook verzoeken het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente is niet verplicht om aan uw verzoek mee te werken. Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u hiertegen beroep aantekenen.