Het waarborgen van de constructieve veiligheid is een zaak, waarbij veel partijen in het bouwproces een rol spelen. Het is belangrijk dat in het ontwerp- en bouwproces een goede informatieuitwisseling tussen deze partijen verzekerd is. Daarnaast moeten er voldoende controles zijn ingebouwd op het rekenwerk van de constructeur(s) en moet het toezicht op de bouw goed zijn geregeld.