Bouwkostenmanagement Wilt u uw project precies voltooien volgens het Programma van Eisen én binnen het vastgestelde budget? Dan kunt u een van onze bouwkostenmanagers inschakelen. Hij is van het initiatief tot en met de oplevering nauw betrokken bij uw project. Met oog voor de eisen aan kwaliteit, tijd, organisatie en informatie van het bouwproces bewaakt hij het totale kostenverloop. Hij geeft u op elk moment inzicht, zodat u moeiteloos beleidsmatig kunt bijsturen. Zo nodig leggen we u alternatieven voor op een moment dat wijzigingen nog geen ingrijpende extra kosten veroorzaken. Diverse mogelijkheden van bouwkostenmanagement zijn: Europese aanbestedingen Wij kunnen u begeleiden bij Europese aanbestedingen van werken. Dit geldt voor projecten welke boven de EU-drempel van € 5.000.000 komen en voor minimaal 50% gefinancierd worden uit publieke middelen. Wij hebben hier ruime ervaring mee. Financiële rapportage Met een periodieke financiële rapportage kunt u het investeringskostenbudget bewaken tot en met de oplevering. Deze rapportage geeft u op ieder moment een compleet overzicht van de totale financiële situatie van uw project. Meer- en minderwerk Ook beoordelen wij meer- en minderkosten welke zich voordoen nadat het contract met de aannemer is gesloten. Deze ontstaan door planwijzigingen of onvolkomenheden in de contractstukken. Om ervoor te zorgen dat de aannemer u marktconforme prijzen verrekent, onderhandelen onze bouwkostenmanagers hierover voor u en adviseren u tegen welk bedrag u het meer- en minderwerk kunt opdragen.