Het haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek naar exploitatiemogelijkheden of de rentabiliteit van een organisatie. Een haalbaarheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd bij de start van een nieuw bedrijf, bij een geplande investering (nieuw product/dienst) of uitbreiding/verplaatsing van een bedrijf. Voordat een persoon of een organisatie relatief veel tijd en geld gaat investeren in een project is het nuttig om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek kunnen namelijk beter gefundeerde beslissingen worden genomen. Vooral op het gebied van: Uitbreiding Herfinanciering Herstructurering Bedrijfsverplaatsing Bewerking van nieuwe markten Ontwikkeling van nieuwe producten Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag welke investering voor een organisatie het meest aantrekkelijk is, geeft een nauwkeurig beeld van de benodigde investeringen en de rentabiliteit van een initiatief en is voor financiers het middel om een onafhankelijk beeld van plannen, risico’s en rentabiliteit te krijgen.