De investeringsraming wordt aan de hand van het voorlopige programma van eisen gemaakt. De kosten worden per onderdeel opgesteld volgens NEN 2631: Investeringskosten voor gebouwen. Er wordt aandacht besteed aan alle voorkomende activiteiten, materialen en diensten van het project. Kortom, met een investeringsraming wordt een optimaal inzicht verkregen in het rendement en de financiële haalbaarheid van de bouwplannen.