Het voorlopig ontwerp wordt nader gedetailleerd. Er worden beslissingen genomen over de definitieve plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten, invloeden techniek en voorschriften. Tevens wordt het ontwerp getoetst aan het Bouwbesluit.

Onder het schetsontwerp wordt verstaan een ontwerp waaraan de opdrachtgever duidelijk kan zien wat de architect voor ogen staat met betrekking tot de vormgeving en de materiaalkeuze van het te realiseren bouwwerk. Ook geeft het schetsontwerp een helder beeld hoe het bouwwerk in zijn omgeving zal worden opgenomen. Het ontwerp heeft de status van een voorstel.

Een bouwontwerp is een specifiek ontwerp toegepast in de bouw. Bij het bouwontwerp maken van een ontwerp in de bouw is er vaak sprake van een vijftal stappen die worden doorlopen:Initiatief, haalbaarheid, voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en Detailontwerp (bestek). Deze termen kunnen als ‘chronologische kapstok’ worden gezien. Het hanteren van deze fases betekent niet dat er een directe weg van A naar B is; immers, ontwerpen vertoont cyclisch gedrag en maar al te vaak keert men tijdens het proces op zijn of haar schreden terug. Ook de gebruikte terminologie is niet uniek. Naast initiatief wordt bijvoorbeeld ook oriëntatie gebruikt, naast haalbaarheid het begrip verkenning. In de fasen er na, die van het bouwproces zoals werkvoorbereiding, uitvoering, instandhouding enz. zullen er vaak ook ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden. Denk alleen maar aan wijzigingen op het bestaande ontwerp of het ontwerpen van hulpconstructies. In feite herhaalt zich dan weer het hele proces.