De werktekening is een tekening waarop alle voor de uitvoering van een constructie nodige lijnen en aanwijzijzingen, in het bijzonder de maten, staan aangegeven.