Timek Planontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van creatieve en strategische concepten. Haar visie en strategie is daarmee niet bepaald door een bouwopgave of opdrachtgever. De concepten vloeien voort uit ideeën en signalen uit de markt zelf. Voor Timek Planontwikkeling staan de wensen en de beleving van de klant bovenaan en niet de wensen van bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of woningcorporatie. Hiermee onderscheidt Timek Planontwikkeling zich van andere ontwikkelaars.

Zo is vastgoed meer dan alleen een gebouw. ‘Mensen hechten enorm aan wat er al staat. Vastgoed heeft namelijk twee bijzondere eigenschappen. Het is groter dan mensen en blijft langer dan een mensenleven staan. Dat geeft aan de gebouwde omgeving een soort emotionele waarde waarmee mensen zich kunnen identificeren. Het is dus belangrijk dat een gebouw een identiteit krijgt. Een identiteit is volgens Van Dale: ‘Een eigen karakter, een herkenbaar individu ten opzichte van een groep’. Hierdoor kan het zich onderscheiden van anderen en waardering krijgen. Er zal daardoor dan meer moeite gedaan worden deze identiteit te behouden en de gebouwde omgeving zal langer mee gaan.

Mensen hechten zich aan de plek waar ze wonen en werken. Alleen al om deze reden vind Timek dat je enorm je best moet doen identiteit en schoonheid in de bebouwde omgeving te creëren en deze behouden. Timek vraagt zich af in hoeverre u het hiermee eens bent en wat u belangrijk vindt aan de gebouwde omgeving. Op de website vindt u een vragenformulier waarmee u kunt reageren.

Diensten