Bij Timek werken enthousiaste mensen met passie aan uw bouwplan.
Dit doen we vanuit onze visie dat een bouwwerk een product is.

Als u een product koopt heeft u de gelegenheid te beoordelen of de kwaliteit, de omvang, de uitstraling en de prijs voldoen aan uw verwachting. U weet dan ook wanneer u over dat product kunt beschikken. Wij vinden het belangrijk dat u dit ook weet van uw bouwplan. Daarom gaan we samen met u de uitgangspunten bepalen waar uw bouwplan aan zou moeten gaan voldoen. Het verschil met een normaal product is dat het al gemaakt is als u het aanschaft. Bij een bouwplan is dat meestal niet het geval.

Belangrijke vragen die dan aan de orde komen zijn:
• Wat wilt u?
• Met wie ga ik in zee?
• Hoe lang gaat het duren?
• Hoe ziet het er straks uit?
• Welk budget wilt u besteden?
• Welke regelgeving is van toepassing?

Als deze vragen beantwoord zijn is de belangrijkste stap gezet en kan het bouwproces verder ingevuld gaan worden. Wij zijn dan voor u het bureau dat dit bouwproces doorloopt waarbij wij u natuurlijk regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en keuzes voorleggen die in het proces gemaakt moeten gaan worden. Wij bepalen voor u de meest efficiënte weg om te komen tot het eindresultaat en nemen u aan de hand in het proces. Afhankelijk van uw kennisniveau van het bouwproces is deze hand soms wat losser en soms wat strakker. Wij laten u in ieder geval niet in de steek en grijpen in daar waar nodig. Wij zijn er voor u en willen bereiken dat u na afloop kunt zeggen dat hetgeen u had verwacht ook heeft gekregen.

We hebben ons werk verdeeld in vier takken van sport, te weten planontwikkeling, bouwadvies, bouwmanagement en beheer. Samen bepalen we de beste opstelling.

Wij werken graag samen.
Wij delen graag onze kennis.
Wij zijn trots op hetgeen we doen.
Wij hebben verstand van bouwen.