Locatie en kavel bepalen het ontwerp

Locatie en kavel bepalen het ontwerp De locatie en kavel bepalen hoe een bedrijf zijn productieproces inricht. We kijken graag kritisch mee naar bestaande plannen. Op basis van onze ervaring en de wensen ontwikkelen we hieruit een structuurontwerp, waarin we effectief met de m2 omgaan. Daarnaast houden we altijd rekening gehouden met de begroting en planning.

Het bedrijfsproces van deze luxe chocoladeproducent bestaat uit twee hoofprocessen: het voorbereidingsproces en het daadwerkelijke productieproces. De kavel van Chocolagendijk is smal en diep, de hoogte ingaan was dus een must. De twee processen hebben hierdoor ieder een eigen verdieping gekregen. Aan de buitenzijden van het pand is dit visueel doorgevoerd door de combinatie van contrasterende kleuren. En inderdaad, er is gekozen voor een prachtig chocoladebruin!

Chocolagendijk
 • Vooronderzoek
 • Haalbaarheidstoets
 • Programma van eisen
 • Ontwerp
 • Bestemmingsplanwijziging
 • Uitwerking techniek
 • Toetsing bouwbesluit
 • EPC-berekening
 • Milieuprestatieberekening
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Investeringsraming
 • Bouwkostenraming
 • Technische omschrijving
 • Prijsvorming
 • Contract
 • Bouwvoorbereiding
 • Werktekening
 • Bouwbegeleiding
 • Financiële bewaking
 • Nazorg

Benieuwd wat er op uw kavel gebouwd kan worden?

Bekijk meer bedrijfsgebouwen