Bedrijfspand, functioneel en visitiekaartje

Een bedrijfspand is in de eerste plaats functioneel en biedt het een dak voor het productieproces. In de tweede plaats is het een visitekaartje, een uitstraling en belichaming van de bedrijfscultuur. Prince produceert en levert hoogwaardige kunststof verbindingsstukken. De opdracht was duidelijk: het huidige pand verbouwen naar een kwalitatief en duurzaam bedrijfspand. In het gerealiseerde ontwerp hebben we dus rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van een extra verdieping.

Prince, Bedrijfspand

Details

Kleur is alles bepalend. Voor Prince heeft het logo en de omgeving als inspiratiebron gediend. De beplating van het hoofdgebouw heeft een goud/groene metallic kleur die, afhankelijk van het licht, van kleur verandert. Contrasterend is er voor het aangrenzende bijgebouw gekozen voor de kleur donkerblauw, als verwijzing naar het logo.

Prince Kleur
 • Vooronderzoek
 • Haalbaarheidstoets
 • Programma van eisen
 • Ontwerp
 • Bestemmingsplanwijziging
 • Uitwerking techniek
 • Toetsing bouwbesluit
 • EPC-berekening
 • Milieuprestatieberekening
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Investeringsraming
 • Bouwkostenraming
 • Technische omschrijving
 • Prijsvorming
 • Contract
 • Bouwvoorbereiding
 • Werktekening
 • Bouwbegeleiding
 • Financiële bewaking
 • Nazorg

 

Tijd voor bedrijfsuitbreiding?

Bekijk meer bedrijfspanden