Timek zorgt ervoor dat u controle heeft over uw (ver)bouw

In onze gesprekken met ondernemers en particulieren over hun bouwplannen horen we vaak: "Bouwprojecten zijn uiteindelijk toch altijd duurder en lopen altijd uit?" Niet bij Timek. Onze bouwbegeleiding zorgt ervoor dat alle belangen worden gebalanceerd. Dat alle partijen doen wat ze moeten doen. Dat de druk niet te hoog oploopt. Wij zorgen voor goede sturing, zuivere communicatie en heldere coördinatie. Kortom: wij zijn er altijd voor u, en ontzorgen u volledig.

Een bouwproject is, uitzonderingen daargelaten, iets dat eens in de zoveel tijd voorbij komt. Oftewel: het is geen alledaagse bezigheid voor u. Het betekent een extra job bovenop uw dagelijkse werkzaamheden, en dat over een langere periode. Met meestal volkomen nieuwe aspecten, beslissingen, vragen en onvoorziene omstandigheden waar aandacht aan besteed moet worden. Als ervaren partij neemt Timek dit van u over, regisseert uw bouwproject en koppelt regelmatig aan u terug. Wij zorgen dat we altijd oog houden op de succesfactoren.

Ja, ik wil meer over bouwbegeleiding weten

Succesfactoren bouwprojecten

 1. De gewenste uitkomst wordt kraakhelder vastgelegd;
 2. Afspraken worden altijd nagekomen;
 3. Er worden duidelijke prioriteiten gesteld;
 4. De complexiteit van het project wordt duidelijk gesteld;
 5. De juiste vergunningen zijn geregeld;
 6. De betrokkenen werken goed samen en worden er vroeg bij betrokken;
 7. Tijdige bijsturing of controle op de planning;
 8. Het overzicht blijft behouden;
 9. Er wordt strak gestuurd op budget.

Zes kernpunten in bouwbegeleiding

1.    Communicatie
Timek luistert goed en is voortdurend in gesprek met verschillende partijen. En met u natuurlijk. Wij weten wat de afspraken en verantwoordelijkheden zijn en houden daaraan vast.

2.    Conflicten oplossen
Conflicten ontstaan als er tegenstrijdige belangen of verschillende inzichten zijn. Timek zorgt voor een open communicatie en dat problemen tijdig de wereld uit worden geholpen.

3.    Leiderschap
Timek houdt toezicht. Iedereen die bij het bouwproject is betrokken, heeft een heldere taak- en rolverdeling. Wij zorgen voor de juiste aansturing en coördinatie en sturen tijdig bij. 

4.    Kritisch nadenken
Afwijkingen en onvoorziene zaken leiden al snel tot kostenverhoging. Zijn extra kosten echt nodig of kan het anders? Timek zorgt ervoor dat dit soort zaken snel worden opgemerkt en opgelost, binnen het afgesproken budget.

5.    Tijd en prioriteit stellen
Binnen de afspraken blijven, betekent dat er oog is voor prioriteiten. Timek houdt een strakke planning aan. Wij weten precies welke partij wanneer aan zet is en zien hierop toe.

6.    Problemen oplossen
Timek pakt een probleem snel op, vindt de oorzaak en lost het op, zonder dat dit invloed heeft op tijd of geld.

U wilt bouwen met iemand die naar u luistert

Los van het bouwen op zich zoekt u iemand die precies begrijpt wat uw wensen zijn. Die met u meedenkt en de creativiteit van geest heeft om uw bouwproject binnen de gestelde tijd en budget op te leveren. Die de taal van de bouw spreekt. Dat vraagt om kwaliteit, inzicht en inlevingsvermogen. Timek dus. Alles op een rijtje:

 • Wij nemen uw zorgen uit handen;
 • Wij zorgen wij dat u binnen de afgesproken planning en budget blijft;
 • U krijgt u één aanspreekpunt voor het hele bouwproject;
 • Wij voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan.

Ja, ik ben op zoek naar bouwbegeleiding