Bouwen is een feest. Met uitdagingen. Ga maar na: variatie in grond-, bouw en materiaalkosten. Lever- en wachttijden die wijzigen. Met soms complexe vergunningen. Kortom: bouwen is het managen van veranderingen. Timek is hier elke dag mee bezig. Met onze hulp loopt u niet tegen muren op.

Dat maakt dat bouwen een mooie puzzel is. Want hoe krijg je het perfecte plaatje in je hoofd op papier? Hoe zorg je ervoor dat plan en prijs gedurende het hele proces helder en duidelijk blijven en niet meer veranderen? Hoe zorg je voor een goede dialoog met overheden, bouwers en installateurs? En hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid niet duurder is?

Timek is in dit spel de onafhankelijke regisseur. Wij begeleiden u gedurende het hele proces. In begrijpelijke taal. Wij komen met heldere voorstellen en geven duidelijke uitleg als u beslissingen moet nemen. Wij zorgen ervoor dat u met de juiste mensen op de juiste manier aan tafel zit. Wij ondersteunen u zodat er in het juiste tempo, tegen de juiste prijs en duurzaam gebouwd wordt. Dankzij ons gestructureerde bouwproces helpen wij u verder op elk gebied van het bouwen of verbouwen van uw pand.

Timek procestrechter voor projectontwikkeling

Sparren over bouwen?

1. Vooronderzoek/haalbaarheid

Om de haalbaarheid goed in te kunnen schatten, begint Timek bij het begin. Past uw bouwproject binnen de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten van overheden en andere partijen? Bij een 'ja', gaan we met u aan de slag om het programma van eisen en wensen (PVE) op te stellen. Samen met u zorgen we ervoor dat alle onderwerpen daarin op elkaar aansluiten en stellen vragen om het compleet te maken. Op grond daarvan maken we een structuurontwerp of schetsontwerp. Dit vormt de basis voor de bepaling van de totale kosten. Naast de bouwkosten zijn dit bijvoorbeeld de kosten voor aankoop van de grond, inrichten van het pand, onderzoeken en leges. Maar ook eventuele sloopkosten, terreinaanpassingen en bijkomende kosten als rente en notariskosten. Deze begroting leggen we naast uw financiële mogelijkheden en ondersteunen u in het afwegingsproces.

2. Ontwerp

Uw bouwproject is haalbaar. En het programma van eisen is in evenwicht. De volgende stap is dan om een voorlopig ontwerp te maken. Timek instrueert de architect of vormgever met de juiste informatie om tot een evenwichtig ontwerp te komen. In deze fase onderzoeken we alle onderdelen grondig. Zoals de plaats op de kavel, afmetingen, verhoudingen, materialen, afwerking en kleuren. En welke invloed duurzaamheid daarop heeft.

Wij maken verschillende voorstellen van hoe uw toekomstige pand er uit gaat zien. En omdat Timek de financiële gevolgen direct in beeld brengt, weet u altijd waarvoor u kiest. Onze uitdaging is om met de inzet van de beschikbare middelen een uniek gebouw te maken.

3. Techniek

U maakt een keuze uit de voorgestelde ontwerpen. Met deze keuze gaat ons team, met daarin de constructeur en andere specialisten, aan het werk. Samen ontwikkelen wij oplossingen voor de gebouwinstallaties en de constructie. En onderzoeken we wat de beste bouwmethoden en de meest geschikte bouwmaterialen zijn. 

Al deze informatie brengen we samen in een 3D-tekenpakket, zodat de verschillende onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. We leveren ten slotte een afgewogen pakket aan tekeningen, berekeningen en beschrijvingen. De ideale onderlegger voor de volgende fase.

4. Vergunningen

Nederland kent regels en voorschriften. En bouwend Nederland al helemaal. Denk aan structuurvisies, bouwbesluiten, bestemmingsplannen, welstandsnota’s, vrijstellingsprocedures, milieuvergunningen, bouwvergunningen, sloopvergunningen, kapvergunningen, lozingsvergunningen, aansluitvoorwaarden, indieningsvereisten, berekeningen voor milieu-prestaties enzovoorts. Het is een imposante en nog niet eens volledige lijst. Timek heeft dagelijks met al deze regels te maken en weet ze te vinden en hoe ze aan te vragen. Bovendien zorgt onze open en voortdurende communicatie met gemeenten en instanties ervoor dat we eventuele plooien voortijdig gladstrijken. In het woud van regels kennen wij de juiste weg die voor de realisatie van uw plan nodig is.

5. Prijsvorming en contract

In deze fase zetten we alle ramingen om in een definitieve prijsbepaling. We selecteren daarvoor de meest geschikte bouwpartners, en vragen hen om een aanbieding te doen. Wij vergelijken de verschillende voorstellen op de juiste manier met elkaar. Met een beperkt aantal kandidaten voeren we extra gesprekken. Op deze manier bepalen we met u de juiste prijs en de juiste partners.

Met de meest geschikte kandidaat of kandidaten voor het realiseren van de bouw maken we afspraken. Deze afspraken leggen we vast in een contract. De vorm daarvan is afhankelijk van de aard, de moeilijkheidsgraad en de gewenste verdeling van de risico's en verantwoordelijkheden bij het bouwproject.

6. Bouwvoorbereiding

Ontwerp en techniek zijn klaar. De vergunningen zijn verleend. De prijs en de bouwer zijn bekend. Alle beslissingen die daarbij zijn genomen, zet Timek om in werktekeningen, uitvoeringsdocumenten en planningen. Wij bespreken ook de manier van samenwerken met alle partijen voor bouw en installatie. 

Wij regelen dat de plek waar ontwikkeld of gebouwd wordt, helemaal klaar is om het werk te kunnen doen. We zorgen er ten slotte voor dat alle partijen die met de bouw of verbouw van uw pand te maken hebben, optimaal voorbereid aan de startstreep staan.

7. Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding door Timek betekent dat we de 'gouden driehoek' van tijd, geld en kwaliteit bewaken en op koers houden. Wij instrueren en houden toezicht. Wij behartigen uw belangen en zijn uw ogen en oren tijdens de hele looptijd van uw bouwproject. En we koppelen regelmatig terug natuurlijk.

Wij communiceren systematisch en voortdurend met alle partijen. We zorgen ervoor dat alle mensen op de bouw- en werkplaats kennis hebben van de afspraken in het contract. Wij zorgen ervoor dat we afwijkingen en onvoorziene zaken snel opmerken en oplossen. Dat mensen elkaar begrijpen en rekening houden met elkaar. Wij spreken de taal van de bouw en weten goed wie welke verantwoordelijkheden heeft.

8. Nazorg

De definitie van 'klaar' is voor alle betrokken partijen een andere. In de visie van Timek is de uiteindelijke oplevering van een project het moment dat u uw nieuwe pand in gebruik neemt. Klanttevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter. Dat betreft natuurlijk uzelf, maar ook de belangrijkste mede-gebruikers.

Wij zorgen ervoor dat uw project bij oplevering ook echt klaar is. En dat alle betrokken partijen daaraan meewerken.

Timek Zomervlinder Standdaarbuiten