Wij zorgen voor meer opbrengst voor uw locatie

Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkeling en herontwikkeling. We krijgen regelmatig opdrachtgevers die ons vragen om vanaf het eerste begin mee te denken in hun plannen en ideeën. Hoe start je en wat zijn mogelijkheden? Hoe ga je om met de transformatie van vastgoed? Wat kan en mag er in een bepaald gebied?

Wij ondersteunen u in het ontwikkelen van concrete, rendabele plannen hoe we een pand, grond of combinaties ervan kunnen veranderen in iets dat waarde biedt voor u, inclusief oog voor de omgeving en de toekomstige bewoners.

Start: haalbaarheidsstudie
De eerste stap in ontwikkeling is het bepalen van de haalbaarheid. Wegen de investeringen in tijd en geld op tegen de toekomstige opbrengsten en de risico's. Is er zicht op voldoende rendement? Timek brengt samen met u alle eisen en wensen in kaart. Daarna volgt het locatieonderzoek. Daarin worden plek en plan met elkaar verbonden. We onderzoeken alle mogelijkheden van uw locatie, en ontwikkelen meerdere planvarianten. Die rekenen we door op kosten en opbrengsten. Daarna onderzoeken we de technische, juridische en financiële haalbaarheid. En natuurlijk de haalbaarheid in tijd. Het resultaat is een heldere, onderbouwde analyse, op basis waarvan u een gedegen besluit kunt nemen over verdere ontwikkeling.

Lees hier alles over ons gestructureerde ontwikkelproces.

Uw locatie (her)ontwikkelen of rendabel maken?

Wanneer starten met ontwikkeling of herontwikkeling?

  • U bent eigenaar van een bedrijfspand en/of een stuk grond en ziet kansen voor uitbreiding of het beter laten renderen van de huidige vierkante meters, braakliggende stukken en buitengebouwen. Of u wilt het verkopen;
  • Als wethouder, ambtenaar of projectleider bij lokale overheden heeft u ideeën voor kwalitatieve inbreiding en uitbreiding, in bebouwde en buitengebieden; 
  • Of als particulier heeft u plannen om uw eigen pand, schuur of erf zodanig aan te pakken dat het meer rendement oplevert, of te verkopen om op die manier meer rendement te maken; 
  • U bent bijvoorbeeld investeerder, projectontwikkelaar of aannemer en wil in een dorp, stad of bedrijventerrein vastgoed (her)ontwikkelen zoals appartementsgebouwen, bedrijfsunits of nieuwbouwwoningen; 
  • Of u bent betrokken bij een woningcorporatie die bestaande bouw rendabeler wil maken of wil afstoten.

Wat de start ook is, na de haalbaarheidsstudie weet u precies wat er mogelijk is, welk rendement het oplevert, wat de grondwaarde wordt en hoe de gemeente er tegenover staat. Timek verheldert.

Extra effecten
(Her)ontwikkeling voegt iets toe aan uw omgeving. De extra voordelen zijn bijvoorbeeld:
1.    Verontreinigde grond wordt gesaneerd;
2.    Locaties worden aantrekkelijker om te wonen of een bedrijf te starten;
3.    Oude of vervallen gebouwen worden gesloopt waardoor leegstand en verloedering wordt voorkomen;
4.    Historische of kenmerkende gebouwen blijven behouden;
5.    Het landschap wordt mooier en aantrekkelijker;
6.    Vernieuwde locaties kunnen de infrastructuur in die omgeving verbeteren;
7.    Het verhoogt de waarde van een gebied;
8.    Het helpt de voorzieningen in kleine gemeenschappen in stand te houden.

Ja, ik wil begeleiding in (her)ontwikkeling