Uw locatie verkopen?

Het woord ‘ik’ in de vraag hierboven kent natuurlijk vele verschijningsvormen.

Doelgroepen
U heeft bijvoorbeeld als bedrijfseigenaar of ondernemer een pand en grond op een bedrijfsterrein of binnen de bebouwde kom. En u wilt dit in de etalage zetten. Of u heeft als particulier of ondernemer in het buitengebied een bebouwd of braakliggend terrein dat u wilt verkopen. Als gemeente wilt u bijvoorbeeld bepaalde percelen weer op de markt brengen. Misschien wilt u als woningcorporatie reloceren en komt er daarom binnenkort een locatie vrij. Of u wilt als investeerder uw investeringen verleggen naar andere vastgoedobjecten en -locaties.

Geen groep, maar mens
Tot welke doelgroep u ook behoort, wij zien u als mens van vlees en bloed. Wij zien altijd mogelijkheden om bestaande locaties te ontwikkelen en een nieuwe bestemming te geven. Timek doet dat samen met u. Of wij kunnen met onze investeringspartners de locatie overnemen. Tijd voor een goed gesprek dus.