Het ontwikkelen van locaties en vastgoed is een mooie uitdaging. Bijvoorbeeld: wat is de haalbaarheid? Wat kunnen de opbrengst en het rendement voor u zijn? Welke procedures moet u doorlopen? Hoe passen we alles optimaal in in het landschap of in de bebouwde kom? Hoe vertalen we duurzaamheid in houdbaarheid, bruikbaarheid en rendement? Hoe krijgen we alle neuzen van alle partijen dezelfde kant op? Hoe krijgt de vastgoedtransformatie gestalte?

Timek is in dit spel de onafhankelijke regisseur. Wij regelen graag alles voor u gedurende het hele proces. Wij komen met heldere voorstellen, in begrijpelijke taal. Met creatieve en strategische concepten. En we geven duidelijke uitleg als u beslissingen moet nemen. Dankzij ons gestructureerde ontwikkelproces ontwerpen en realiseren wij stap voor stap uw locatie.

Timek procestrechter voor bouwprojecten

Sparren over ontwikkelen?

1. Vooronderzoek/haalbaarheid

De eerste stap in ontwikkeling is het bepalen van de haalbaarheid. Wegen de investeringen in tijd en geld op tegen de toekomstige opbrengsten en de risico's. Is er zicht op voldoende rendement? Timek brengt samen met u alle eisen en wensen in kaart. Daarna volgt het locatieonderzoek. Daarin worden plek en plan met elkaar verbonden. We onderzoeken alle mogelijkheden van uw locatie, en ontwikkelen meerdere planvarianten. Die rekenen we door op kosten en opbrengsten.

Daarna onderzoeken we de technische, juridische en financiële haalbaarheid. En natuurlijk de haalbaarheid in tijd. Het resultaat is een heldere, onderbouwde analyse, op basis waarvan u een gedegen besluit kunt nemen over verdere ontwikkeling.

2. Verkaveling/structuurontwerp

Met de informatie uit het vooronderzoek maken we een structuurontwerp. Daarin maken we duidelijk wat waar komt en om welke reden. We doen voorstellen hoe bebouwing op de gewenste locatie goed tot zijn recht komt. En hoe aan de locatie recht wordt gedaan door de bebouwing. Eventueel is er alvast vooroverleg met overheden, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Wij doen voorstellen voor de mogelijke hoofdvormen van de bebouwing. Hierin staan de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen. Dat bespreken we met u. Met uw waardevolle terugkoppeling stellen we het structuurontwerp vast. Daarmee heeft u de juiste basis voor de volgende fase.

3. Bestemmingsplan

Bij ontwikkelen komt automatisch de inpassing in de omgeving aan bod. In elke gemeente is het bestemmingsplan daarbij een belangrijke leidraad. Als het project daarin past, gaan we direct door naar de volgende stap. Het kan ook zijn dat uw plannen niet direct binnen het bestaande bestemmingsplan passen. Timek start dan de procedure om de bestemming gewijzigd te krijgen, met alles wat daarbij komt kijken. Inclusief het overleg met overheden en omwonenden, externe onderzoeken (voor bijvoorbeeld verkeer, milieu, water, archeologie, flora en fauna) en het opstellen van het wijzigingsplan.

 

4. Ontwerp

In deze fase van ontwikkeling zet Timek het structuurontwerp om in een uitgewerkt ontwerp. Samen met u maken we duurzame keuzes voor zaken als bouwtechniek, constructies en installaties. Denk aan materialen en kleuren, onderhoud en energiezuinigheid. We onderzoeken en berekenen alles tot in detail. En denken direct na over de consequenties van keuzes voor prijs, tijd en kwaliteit. 

Ons team, met daarin een architect, constructeur en andere specialisten, zorgt voor een afgewogen pakket aan tekeningen, berekeningen en beschrijvingen. De ideale onderlegger voor de volgende fase.

5. Prijsvorming en contract

In deze fase bepalen we de definitieve prijs voor de ontwikkeling. Timek regelt het aanbesteden van het project. Wij maken daarbij, op basis van het bouwplan, een voorselectie van uitvoerende bedrijven die passen bij de aard en de complexiteit van het project. We beoordelen het realiteitsgehalte van de aanbiedingen, omdat het vaak appels met peren vergelijken is. In overleg met u kiezen we vervolgens de meest geschikte kandidaat.

Met deze geschikte kandidaat maken we afspraken over het realiseren van de plannen. Deze afspraken leggen we vervolgens vast in een contract. De vorm daarvan is afhankelijk van de aard, de moeilijkheidsgraad en de gewenste verdeling van de risico's en verantwoordelijkheden bij het ontwikkelingsproject. Ten slotte stellen we de definitieve prijzen voor verkoop en verhuur vast.

6. Verkoop en marketing

Alle voorbereidingen zijn gedaan. Het is nu tijd om kopers en/of huurders te vinden. Natuurlijk is er gedurende het proces tot aan dit punt al contact met de markt geweest. En vaak zijn er al eerste gegadigden. Voordat we gaan bouwen is er voldoende serieuze belangstelling nodig. De manier om dat voor elkaar te krijgen is de specifieke doelgroepen voor uw project te informeren en te activeren.

Timek ziet erop toe dat daarbij de juiste middelen op de juiste manier worden ingezet. Online (bv. website, campagnes) en offline (zoals borden, posters, flyers). Daarna zetten we de belangstelling om in koop- en huurcontracten. Samen met u bepalen we hoe dit proces verloopt, en hoe we de taken verdelen. En welke eventuele derde partij we inschakelen, zoals bijvoorbeeld een makelaar. Wij verzorgen ten slotte alle verkoopinformatie, zoals beschrijvingen en impressies.

7. Realisatie

Op een bepaald moment hebben voldoende kopers en/of huurders een contract gesloten. De ondergrens die u hiervoor bepaalde is bereikt. Dat betekent dat we de realisatie van het plan kunnen beginnen. Alles wat nu nog op papier staat, gaat werkelijkheid worden.

Timek zorgt ervoor dat de drie fasen - vergunningen, voorbereiding en bouw - optimaal worden doorlopen. En dat alle betrokken partijen optimaal voorbereid aan de startstreep staan. En door onze, door de praktijk gevormde, begeleiding blijven we de 'gouden driehoek' van tijd, geld en kwaliteit bewaken en op koers houden.

8. Nazorg

De definitie van 'klaar' is voor alle betrokken partijen een andere. In de visie van Timek is de uiteindelijke oplevering van een project het moment dat de nieuwe kopers en/of huurders hun plek innemen en tevreden zijn. Klanttevredenheid zorgt er immers voor dat er geen problemen zijn met de betaling van de koop- of huursom. Iets wat het rendement van het ontwikkelingsproject echt ten goede komt.

Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun afspraken nakomen, zodat uw project bij oplevering ook echt klaar is.