Timek zet zich in om het gebied en de bebouwde omgeving van de Zuidwestelijke Delta, dus West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, mooier en aantrekkelijker te maken. Wij staan daarom altijd open voor suggesties om locaties te ontwikkelen of te herontwikkelen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Spotters van kansen en locaties
Wij moedigen iedereen aan om dat wat opvalt in zijn of haar omgeving aan ons door te geven. U fietst bijvoorbeeld regelmatig langs een schoolpand, sportgebouw, kantoorpand of kerkgebouw dat al jaren leegstaat of niet meer wordt gebruikt. Of u loopt door straten waarin sommige huizen of gebouwen een vervallen indruk maken. U rijdt bijvoorbeeld over industrieterreinen waar bedrijfspanden een opfrisbeurt kunnen gebruiken. Of u ziet braakliggende of ongebruikte stukken grond of andere plekken waar best iets zou kunnen worden gebouwd. En tijdens uw woon-werkverkeer ziet u vervallen schuren of niet langer gebruikte gebouwen.

Oftewel: allemaal plekken waarvan u denkt dat de omgeving ervan opknapt als er wat aan gedaan wordt. Stuur daarom uw tip in, dan gaan wij ermee aan de slag. Wees gerust: wij vinden, in overleg, altijd een passende beloning voor uw tip.

Kom met uw tip naar Timek!

Professionele 'tipgevers'
U bent bijvoorbeeld eigenaar van een leegstaand pand of een stuk grond. En u loopt rond met het idee dat er meer rendement uit te halen valt. Dat u het kapitaal in grond en stenen op een nieuwe manier voor u kunt laten werken. Of dat verkoop van de grond of het pand een serieuze optie is, als zich ook serieuze partijen melden, die er echt iets moois van maken. Kom dan naar Timek om de kansen die u ziet tegen het licht te komen houden.

U bent makelaar en ziet kansen om een perceel te herontwikkelen voor nieuwe woningen, appartementen, garages of bedrijfsunits. Kom dan met uw observaties en ideeën naar Timek.

Of u bent ondernemer en u heeft een leegstand bedrijfspand waarvan u denkt: daar zou ik meer mee willen doen. Wacht dan niet langer, en kom naar Timek om de mogelijkheden te onderzoeken.

U bent professional in vastgoed, en ziet kansen in het aankopen of opkopen van panden, stukken grond of combinaties van beide. U wilt investeren of beleggen in onroerend goed. Wij ontvangen graag uw tips en ideeën. Als u dat wenst, sparren we met u over de mogelijkheden en de haalbaarheid. En wat de eerste stappen in het proces naar realisatie zijn.

U ziet als wethouder, ambtenaar of projectleider mogelijkheden voor kwalitatieve inbreiding in bebouwde en buitengebieden in uw gemeente. Of u wil dat het huidige vastgoedbezit op een hele andere manier wordt ingevuld of wordt overgedragen aan marktpartijen, zoals schoolgebouwen of andere grotere panden. U heeft bijvoorbeeld reststukken grond waarvoor u een nieuwe bestemming zoekt. Of u heeft wensen voor andere plekken die verbeterd kunnen worden of een herbestemming nodig hebben. Kom praten met ons, en we geven vorm aan uw wensen voor een nieuwe toekomst voor de gebouwde omgeving.

Wellicht heeft u als projectontwikkelaar te maken met tijdelijke of langduriger leegstand. Of u wilt onroerend goed afstoten. Kom dan praten, om samen de mogelijkheden te verkennen voor herbestemming en herontwikkeling van uw huidige vastgoed.

Als woningbouwvereniging of woningcorporatie staat u voor flinke uitdagingen. U wil bijvoorbeeld vastgoed afstoten of verkopen. Kom dan praten. Wij hebben al diverse partijen geholpen om van een probleem een kans te maken.

Meer weten over ontwikkeling? Klik dan hier.