Voor elke bouw, verbouw of sloop is in principe een omgevingsvergunning nodig. Of het nu om een woonhuis of om een bedrijfspand gaat. Timek geeft u advies in vergunningstrajecten of verzorgt het hele traject voor u. In het woud van regels kent Timek de juiste weg die voor de realisatie van uw bouwplan of ontwikkeling nodig is.

Bestemmingsplan en check vergunningsvrij bouwen
Wat uw wens ook is – bouwen, verbouwen, herbouwen, slopen, renoveren, restaureren, aanbouwen, bijbouwen – wij starten altijd met het bestemmingsplan in uw gemeente. Daarmee wordt al snel duidelijk wat er wel en niet kan, en wat er wel of niet moet gebeuren. Of we komen met ideeën om nieuwe mogelijkheden te creëren. Als tweede kijken we of het aanvragen van een vergunning ook echt nodig is. Want bij ver- of aanbouw – de overheid spreekt over ‘bijbehorend bouwwerk’ - is het soms mogelijk om zonder vergunning aan de slag te gaan. Voor een bijgebouw bijvoorbeeld. Of voor een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Let wel: altijd blijft het bouwbesluit 2012 van toepassing. Alles wat u wenst, moet hieraan voldoen. Wij zorgen ervoor dat dat ook zo is.

Ja, ik wil een omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen
Een omgevingsaanvraag moet zorgvuldig worden ingediend. Timek heeft dagelijks met alle regels te maken, en kent ze op haar duimpje. Onze open en voortdurende communicatie met de instanties en afdelingen die de vergunningen moeten verlenen zorgt ervoor dat alle plooien voortijdig worden gladgestreken. Ook gaan we naar de welstandcommissie voor u, en bereiken een akkoord en een positief welstandsadvies. Wij zorgen voor duidelijkheid en gaan voortvarend en pro-actief te werk.

Onderliggende stukken
Timek verzorgt voor u al het nodige papierwerk dat nodig is om de vergunningaanvraag succesvol in te dienen. Wij zorgen voor geveldetails, doorsneden en plattegronden. Wij maken duidelijk dat het voldoet aan de eisen voor ventilatie en daglichttoetreding. De energieprestatiecoëfficiënt (epc) rekenen we voor u uit, we maken de energieberekening en zorgen voor ook de constructieberekeningen. Indien nodig doen we de toetsing aan woonkeur en het politiekeurmerk veilig wonen. Wij doen de brandveiligheidstoets en daarmee de toetsing van de brandveiligheid. Vanzelfsprekend toetsen wij alles aan het bouwbesluit 2012. Kortom: wat er ook aangeleverd moet worden, wij regelen het. Op de juiste manier, en binnen de juiste termijn.

Procedures
Het kan voorkomen dat het lang duurt voordat een vergunning wordt verleend. Of dat een instantie besluit om de vergunning niet te verlenen. Wij houden dit in de gaten en gaan er dan desgewenst achteraan. Wij starten op uw verzoek een procedure – bezwaar of beroep - om de vergunning alsnog verleend te krijgen.

Op weg naar de omgevingswet
Op dit moment bestaat het omgevingsrecht uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Bijvoorbeeld: bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, milieuvergunning of lozingsvergunning. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Vanaf 2021 worden die allemaal opgenomen in 1 een wet, de omgevingswet.