De bestektekening bevat voldoende informatie voor de ambtenaar Bouwzaken, om zich een oordeel te vormen over de technische aspecten van uw plannen. Deze tekening bevat alle relevante gegevens, waaronder plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de oude en nieuwe toestand. Verder gegevens over fundering, riolering en dak. Enkele principedetails worden op grotere schaal gevraagd, een situatietekening van de omgeving op kleinere schaal.