Aanbesteding en contractvorming

Er zijn verschillende soorten van aanbestedingen, te weten:

openbare aanbestedingen;
onderhandse aanbestedingen;
onderhandse aanbestedingen met voorselectie;
(Europese aanbestedingen; voor de overheid)
werken in regie.

Koopovereenkomst (aanneemovereenkomst)
De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan waarbij de koper zich verplicht tot het betalen van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond. De termijnen van eigendomsoverdracht worden hierin vastgelegd, de eigendomsoverdracht zelf geschiedt in een akte van levering.

Het voordeel van deze constructie in een collectief project is dat de stichting of vereniging geen partij is in de verkoop van de woning, waardoor deze ook geen claims kan krijgen van haar eigen leden/betrokkenen. Bij de bouw van een woning waarbij de koper zelf de grond koopt, is deze constructie niet logisch, de grond wordt dan niet bij de overeenkomst betrokken.

Huurcontract

Voor huurcontracten gelden regels, bijvoorbeeld voor de inhoud van het contract en het opzeggen ervan. Huurders kunnen bij een nieuw huurcontract de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie.

Afspraken huurder en verhuurder
In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt.

Mondeling huurcontract
Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijk te bewijzen. Het is dan ook verstandig een getuige mee te nemen als u een mondeling huurcontract wilt afsluiten.

Huurprijs toetsen bij nieuw huurcontract
Huurders kunnen binnen 6 maanden na aanvang van hun huurcontract de Huurcommissie vragen dit contract te toetsen. De Huurcommissie beoordeelt dan of de huurprijs terecht is. Iedereen kan deze toets aanvragen. Zo kunnen ook geliberaliseerde woningen en kamers getoetst worden.

Huurcontract opzeggen
Huurders en verhuurders moeten zich aan regels houden als zij de huur opzeggen.

Huurcontract geldt ook voor medehuurder
De verplichtingen uit het huurcontract gelden ook voor de medehuurder van de woning. Een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder van de woning, zolang hij of zij in dezelfde woning woont.

Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten
Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om tijdelijke huurcontracten aan te bieden:

Er komt een nieuwe overeenkomst voor tijdelijke verhuur: het contract voor bepaalde tijd met een maximum looptijd van 2 jaar;
Tijdelijke verhuur wordt voor meer categorie├źn woningen mogelijk. Op dit moment mogen woningen bijvoorbeeld tijdelijk worden verhuurd aan studenten. Zodra de student is afgestudeerd, mag de huur worden opgezegd. Deze regeling gaat ook gelden voor starters (5-jaar contract) en grote gezinnen;
Wie langere tijd zijn huis niet bewoont (zoals diplomaten) krijgt meer mogelijkheden om zijn woning tijdelijk te verhuren;
Te koop staande huurwoningen kunnen voortaan tijdelijk worden verhuurd. Dit wordt geregeld in de Leegstandswet;
Tijdelijke verhuur van studentenwoningen wordt ook mogelijk aan mensen die bezig zijn met een promotieonderzoek.
Door de nieuwe regels zullen verhuurders eerder woonruimte aanbieden, zo verwacht het kabinet. Het gaat om plannen. Eerste en Tweede Kamer moeten hun goedkeuring nog geven.